Lázár-térkép, részlet – A címmező

Tabula Hungari[a]e ad quatuor latera per Lazarum quondam Thomae Strigonien[­sis] Cardin[alis] Secretariu[m] viru[m] expertu[m] congesta, ā Georgio Tanstetter Collimitio revisa auctiorq[ue] reddita, atque iamprimu[m] ā Jo[anne] Cuspiniano edita Serenissimo Hungari[a]e et Bohemiae Regi Ferdinando principi et infanti Hispaniarum, Archiduci Austriae [e]tc. sacra, auspitio maiestatis suae, ob reip[ubli­cae] Christian[a]e usum, opera Petri Apiani de Leyßnigk Mathematici Ingolstadiani invulgata Anno Domini 1528

Magyarország térképe négy lapon Lázár, a néhai Tamás esztergomi érsek titkára, hozzáértő férfiú által összeállítva, Georgius Tanstetter Collimitius által átnézve és kiegészítve, először Johannes Cuspinianus által kiadva. A fényességes Ferdi­nándnak, Magyarország és Csehország királyának, Spanyolország hercegének és trónörökösének, Ausztria főhercegének stb. ajánlva. Őfelsége pártfogása mellett a kereszténység használatára közreadta leysznigki Petrus Apianus ingolstadti ma­tematikus az Úr 1528. évében.

Fordította W. Dr. Salgó ÁgnesIn: Plihál Katalin: A Tabula Hungariae és változatai. Budapest, 2003. 19–20. pp.

Térképismertetők: