J. Ziegler levele G.Tannstetterhez, 1529

Jacobvs  Zieglervs Landavvs, Georgio Collimitio Medico, S. D.,

 [...] Ungariam  tuam his diebus Venetias allatam vidi, quam insigniter probo, cum quod ex collatione locorum, quanta mihi cognita sunt, veram agnosco, faciuntque haec fidem mihi in reliqua, tum quod ego quoque illi manum admovi, sub ea aestate qua coloni & pastores Ungarici tumultuabantur. Illo tempore dum proceres angore summo animi totos dies de rebus regni consultarent, ego & Eleazarus, operis primarius auctor, vacui tanta cura, quamvis neque nos extra periculum, rationem hanc super Ungaria componenda inibamus. A tanto tempore quid de ea fieret ignoravi, perditam esse cum singulari dolore meo arbitrabar: quo ergo maiore gratulatione perpexi salvam esse, & vestro studio publicatam. Stephanus Brodericus Regis Ludovici Orator in urbe, meus praecipuus amicus, Ungariam aeque exactam in picturam posuit, qui postquam solicitas partes Comitis à Trentzinio sequutus fuit, nescio si eam absolvit.

Vale Venetijs VI. Idus Aprilis, Anno M. D. XXIX.

 

Jacobus Zieglerus Landavus üdvözletét küldi Georgius Collimitiusnak, az orvosnak

[...] A minap Velencébe érkezett Magyarországodat láttam, s kiválóan értékelem, egyrészt mivel a helyek összevetése alapján, már amennyire ezek számomra ismertek, valósághűnek ítélem, és ez a többi vonatkozásban is hitelt ad, másrészt mivel én magam is foglalkoztam vele azon a bizonyos nyáron, amikor a magyar parasztok és pásztorok lázongtak. Abban az időben, amikor a főurak a legnagyobb nyugtalansággal szívükben sok napon át a királyság ügyeiről tárgyaltak, én és Lázár, a munka jeles szerzője, mivel mentesek voltunk ama nagy gondtól, ámbár mi sem voltunk veszélyen kívül, ennek a Magyarországot ábrázoló térképnek az összeállítását fontolgattuk. Oly hosszú idő óta nem tudtam, hogy mi lett ebből. Rendkívüli fájdalommal azt gondoltam, hogy elveszett. Annál nagyobb örvendezéssel vettem észre, hogy megmenekült, és fáradozásotok révén kiadásra került. Brodarics István, Lajos király követe a városban, kiváló barátom, Magyarországról egy hasonlóan pontos térképet készített, ő viszont a trencséni gróf lázongó pártjához csatlakozott, így nem tudom, hogy azt be tudta-e fejezni.

Üdv. Velence, 1529. április 8.

Fordította: Dr. W. Salgó Ágnes

In: Plihál Katalin: A Tabula Hungariae és változatai. Budapest, 2003

 

Térképismertetők: 

Ki kicsoda: