Vissza   Előre

A térkép 16. századi kiadásai - I.

A Tabula Hungariae megjelenése után Európa-szerte több helyen készíttettek és adtak ki róla másolatot.

A velencei kiadás (Giovanni Andrea Valvassore, 1553): A korai velencei nyomdászmesterek, Giovanni Andrea Valvassore (1495?–1572) és Matteo Pagano (1515–1588), nem csupán a könyvkereskedelemhez kötődtek szorosan, hanem fametszeteket is készítettek. Valvassore műhelyének logója több térképén, így az általa is kiadott Tabula Hungariae-n is feltűnik I. Ferdinánd címere helyén. Az 1528. évi Tabula Hungariae-hez képest a címben néhány apró változtatást végzett, valamint a bal felső sarokban elhelyezett egy új párhuzamos címet: Nova descriptio totius Ungariae. A művet teljes egészében fába metszették és négy nyomódúcról sokszorosították. A térkép névanyagának írásmódját Valvassore saját nyelvének helyesírásához igazította, így gyakorlatilag megváltozott az eredeti Tabula Hungariae-t jellemző hangjelölés. A térkép névanyaga alapján megállapítható, hogy Valvassore nem a ma ismert egyetlen Lázár-térkép alapján dolgozott. Az 1528. évi Tabula Hungariae -t az Adriai-tenger partvidékén kiegészítette, Zenggtol északra egészen Fiuméig, illetve az Isztriai-félszigettől északra a Mugia-Monfalcon közötti területen is. A Tabula Hungariae-hez hasonlóan ezen a térképen is található országismertető, latin és olasz nyelven. Ma e térképből csak két példány ismert a világon. Az egyik Párizsban, a Bibliotheque de la Sorbonne gyűjteményében található, a másik pedig gr. Apponyi Sándor adományaként került az Országos Széchényi Könyvtár Régi és Ritka Nyomtatványok Tárába.

Képek: 

Ki kicsoda: