Lázár-térkép, részlet – német országleírás

[Német nyelvű országleírás] – In: Tabula Hungariae… 1528, részlet (Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára, Apponyi gyűjtemény, App. M. 136.) Eine kurtze unnd Warhafftige beschreibung des Ungerlands

In diser Mappa ist beschriben gantz Ungerland, und die obgesetzte Scal zeigt an nach Geometrischer art, das ist, nach der shnur gerad, wie vil deutzsche meilen eine Star von der andern ligt. Deßgleichen Gschlösser, Döffer und Flecken etc. Dann zwischen zwayen linien in der mittern zeil, wirt bedeut die leng einer Deutzschen meil. Unnd in der untern zeil der Scala werden bezeichent die meiln durch ziffer zallen. Die Erst und die ober zeil aber ist antzeigen mit den aller­klenstn punctn die virtl der meiln. Wiltu wissen wie weit eine Star von der andern sey, so sreck den cirkel aus von einer Stadt zu der andern, das er stehe in beden ringlein. Darnach setzt in unverrügket mit dem einen fuß in das sternlen, dar ein der gemalt circkel mit einem feiß gesetzt ist. Den anndern füß laß darnach auch sincken bis auff ie Scala. So hastu zwischen den füssen des circkels, die meilen und virtl, ßo du begert hast. Auch so du dise Carta recht nach den vier örtern der welt legst, sichstu welche Star zu der andern mehr kegen Auffgang oder Nidergang, deßgleichen kegen Mittag oder Mittenacht gelegen ist. Erst volgt die beschreibung. Gantz Ungern ist zwayrlay, der ain tail ligt eham der Danaw gegen Mitternacht, darin vorzeyten gewont habn ein vast streitpar volck, worden genandt von den Rhömern Daci, von den Kriechen Gete, Dani, Daj, Davi. Ist ein groß volck gewe­sen, haben von Nidergang an alt Schwaben gestossen, haben als man zalt nach Christi gepurt CCCC jari, Italien und Hispanien dem Rhömischen welschen reich abgedrungen. Ir landt ytzo Hungern haben die Haunen im latein Hunni genandt unnd Averes eingenummen. Das Ander tail des ungerlands ligt herehem der Danaw gegen Mittentag, hat vorzeytten bey den Rhömern und Kriechen geheyssen Pannonia. Und ain tail auch Noricon, welche gegent auch genandt Haunn und Winden den Rhömischen Kayser Iustiniano unnd Mauricio, abgedrungen haben, als der heilig S Gregorius antzeigt. Nach dem allen do man zelt nach Christi gepurt DCCC da hat kayser Karl der gros acht jar mit egenanten Haunen krigt, sy aus dem Landt gar außgetilgt, das landt mit Bairn und Winden besetzt, und das Bairisch Kungreich pis an die Teissa und Saw erstreckt. Nach hundert Jarn hat kayser Arnolphus die Hungern in die landt lassen ziehen, und widder den Künig von Merhern genandt Schwatebock, und nach dem tod yetzt genants kaisers Arnolphus haben die Hungern obgenannte landt den Bairn abgedrungen, den Hertzogen aus Bairn mit sampt allem Adel, Graffen, Bischoffen und Epten erschlagen, do man zalt nach Christi gepurt DCCCC und acht jar. Und die Hungern haben dise landt bey DC jarn ingehabt. Ytzo nisteln die Turcken auch darein, also wie der mensch myessen auch mit der zeyt alle Nation sterben unnd verderben.

Magyarország rövid és igaz leírása

Ezen térképen le van rajzolva egész Magyarország, és a rajta elhelyezett skála mér­tani módon mutatja meg, vagyis zsinórmérték szerint, hogy hány német mérföldnyi­re fekszik egyik város a másiktól, hasonlóképpen a kastélyok, falvak és helységek stb. A két vonal között a középső soron mutattatik meg, mely hosszúságú egy német mérföld, a skála alsó sorában pedig a mérföldek számjegyek által jelöltettek. Az első azaz felső sor pedig a lehető legkisebb pontokkal jelzi a mérföldek negyedét. Ha tud­ni akarod, milyen messze van egyik város a másiktól, úgy nyisd ki a körződet egyik várostól a másikig, hogy mindkét köröcskében legyen benne. Ennek utána helyezd összecsukás nélkül az egyik szárával azon csillagocskába, amelyben a festett körző egyik szára mutatkozik. A másik szárat pedig engedjed le egészen a skáláig. Így a körző szárai között megkapod a mérföldeket és negyedeket, amelyeket óhajtottál. Ha pedig ezt a térképet helyesen fekteted a négy égtáj felé, látni fogod, melyik vá­ros fekszik a másikhoz képest inkább napkeletre vagy napnyugatra, hasonlóképpen délre vagy északra. Mostan következik a leírás. Egész Magyarország két részre osz­lik, amelynek egyike a Dunán túl terül el észak felé, ahol is régen egy felette harci­as nép lakott, amelyet a rómaiak dákoknak, a görögök gétáknak, illetve „dani", „dai", „davi" néven neveztek. Nagy nép volt, napnyugatról a régi Svábországgal voltak ha­tárosak, és az Úr születése után 400 esztendővel Itáliát és Hispániát a nyugati római birodalomtól elszakasztották. Az ő országukat, a mostani Magyarországot a haunok (akik latinul hunoknak neveztetnek) és az avarok vették birtokba. Magyarország má­sik része a Dunán innen délre fekszik, és régen a rómaiak és görögök által Pannóni­ának neveztetett, egy része pedig Noriconnak, amely vidéket ugyancsak az említett haunok és vendek justinianus és Mauritius római császároktól vetettek uralmuk alá, miképpen erről Szent Gergely tudósít. Mindezeknek utána, midőn az Úr születése után 800-at számoltak, Nagy Károly császár nyolc évig hadakozott az elébb említett haunokkal, őket az országból kipusztította és azt bajorokkal és vendekkel szállatta meg, valamint a bair (bajor) királyságot egészen a Tiszáig és Száváig terjesztette ki. Száz év múltán Arnulf császár a magyarokat engedé az országba bevonulni, Morva­ország Szvatopluk nevű királya ellen. A most említett Arnulf császár halála után a magyarok elvették a bairok fent említett országát, hercegét az egész nemzetséggel, grófokkal, püspökökkel és apátokkal megölték az Úr születése utáni 908. esztendő­ben. És a magyarok 600 évig bírták ezt az országot, de mostan a törökök is befészkel­ték oda magukat, tehát miképpen az embernek, azonképpen idővel a nemzetnek is meg kell halnia és elpusztulnia.

Fordította: Friedrich Eszter In: Plihál Katalin: A Tabula Hungariae és változatai. Budapest, 2003

 

Térképismertetők: