Vissza   Előre

A térkép útja

A ma ismert térképkatalógusok alapján megállapíthatjuk, hogy a ma TABULA HUNGARIAE-nek nevezett térképet hosszú évszázadokon át nem azonosították pontos címmel. Ez a tény arra enged következtetni, hogy az 1528-as első kiadásból igen kevés példány készülhetett és kerülhetett forgalomba.

A térképet Apponyi Sándor gróf, a neves diplomata, műgyűjtő, bibliofil és bibliográfus vásárolta meg, amelyet először a Magyar Történeti Társulat tagjai láthatták, 1880. május 3-án. A gróf pár évvel korábban a térkép 1553. évi kiadását is megvette és 1876. május 9-én a műtörténeti kiállításon bemutatta a nagyközönségnek. Jelenegi ismereteink szerint Apponyi gróf  az 1528. évi első kiadást az 1876 és 1880 közötti években vásárolhatta.  

E mű ma az Országos Széchényi Könyvtár Apponyi-gyűjteményének különlegesen értékes darabja, amely a gróf adományaként került a Széchényi Ferenc gróf által 1802-ben alapított magyar nemzeti könyvtárba. Apponyi Sándor gróf könyv-, metszet- és térképgyűjteményét az 1925. évi I. tc. alapján az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárában helyezték el, ahol – az adományozó kérésének megfelelően – mindmáig külön egységként kezelik azt.

Ki kicsoda: 

Mellékletek: