Vissza   Előre

A térkép jelei

Feltűnő, hogy a Tabula Hungariae-n vizenyős, vagy időszakosan vízzel borított térségek jellel nem szerepelnek sehol, noha ezek területe jelentős volt a korabeli Magyarországon. Cuspinianus leírása alapján joggal feltételezhetjük, hogy Lázár talán színezve, vagy valamilyen jelzéssel ábrázolhatta ezeket, ám felületi jelek használatát az a nyomdatechnika, amellyel a Tabula Hungariae-t sokszorosították, nem tette lehetővé. Valószínűleg a metszők nem tudták, hogy a lázári kéziraton az előzőekben említett térképi tartalmat milyen jellel lehetne megjeleníteni, ezért inkább elhagyták azt. Ezt a feltevést erősítheti az is, hogy az időszakosan vízzel borított terület jellemző térképi jele – amelyhez hasonlót ma is használ a térképészet – egy 1563-as Pirro Ligorio által készített térképen bukkan fel először.

Az Apianus által használt térképnyomtatási technológia színes felületek nyomtatásra nem volt alkalmas. A jelenleg ismert egyetlen Tabula Hungariae-példányról viszont megállapítható, hogy színezése kifinomult és a használt festékanyag korabelinek tűnik. Tény, hogy a közreadók színes térképet kívántak kiadni, ezért a színezésre vonatkozó javaslatukat a térkép bal felső sarkában el is helyezték, amit csak utólag lehetett elvégezni, mivel maga a nyomat fekete-fehér volt. Ugyanakkor nincs arra vonatkozó adat, hogy a jelenleg ismert egyetlen példány színezése az egykori eredeti vásárló kérésére történt, vagy sem, s az sem tudható, hogy azt Apianus nyomdája vállalta-e el, vagy valaki más készítette azt.

Képek: 

Ki kicsoda: