Vissza   Előre

A térkép tájolása

A Tabula Hungariae német nyelvű országleírásában ezt olvashatjuk „Ha pedig ezt a térképet helyesen fekteted a négy égtáj felé, látni fogod, melyik város fekszik a másikhoz képest inkább napkeletre vagy napnyugatra, hasonlóképpen délre vagy északra.” Aki a fenti sorokat papírra vetette, igen figyelmes volt, mindenképpen jelezni kívánta, hogy a Tabula Hungariae használata során kellő figyelemmel kell eljárni. A fent idézett szöveg azonban nem ad támpontot ahhoz, hogyan lehet a „helyes” irányt megállapítani.

A Tabula Hungariae keretében szereplő égtájmegnevezések csak úgy lehetnének igazak, ha a keretet a térképhez képest az óramutató járásával ellentétes irányban 45°-kal elfordítanánk. A térkép irányba állítása tehát eltér a ma megszokottól, azaz nem a térkép tetejét, alját, vagy valamely oldalát kell a tájoláshoz a megfelelő irányba helyezni. A leggyakoribb magyarázat korábban az volt, hogy Apianus nyomdájában a nyomódúcra másképpen nem fért volna rá a mű. (Google Earth fájl letöltése)

Apianus azonban a Tabula Hungariae után nagy valószínűség szerint még két olyan térképet nyomtatott, amelyet szintén négy dúcról sokszorosítottak. Az egyik az 1528-ban Hans Sebald Beham által fába metszett Pál apostol két utazása (Die tweeeste reyse van S. Pauwels...) című térkép , a másik pedig Sebastian von Rotenhan Das Franckten Land… című műve, amelyet 1533-ban nyomtattak. Ezeken a térképeken az égtájjelölés harmóniában van a térképi tartalommal.

A fentiek nyomán egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy nem a nyomódúc mérete, vagy Apianus nyomdájának berendezése adja a magyarázatot a Tabula Hungariae 45°-os elforgatásra. Az elforgatás oka szerkesztői döntés eredménye lehetett, amelyet Georg Tannstetter hozhatott meg, s erre azért volt szükség, mert a Tabula Hungariae-t álló téglalap alakú papírra kívánták kinyomtatni, a címet és a címert pedig a térkép keretén belül akarták elhelyezni. Az egyleveles nyomtatványok a 16. században is inkább álló téglalap alakúak voltak, ez a forma a szem számára kellemesebb, megjelenésében pedig elegánsabb.

Ki kicsoda: 

Mellékletek: