Select Bibliography

This list of Select Bibliography was based on a book by Katalin Plihál entitled The Tabula Hungariae…, Ingolstadt, 1528, Map and its Afterlife in the Light of Previous and Current Research (published [in Budapest] by Kossuth Publishing House and National Széchényi Library in 2013).

 • Bak, Borbála: Magyarország történeti topográfiája. Budapest, 1997.
 • Bak, Borbála: Roman Editions of the Lazarus Map. In. Térkép – Tudomány. Tanulmányok Klinghammer István professzor úr 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2006.
 • Bak, Borbála: Lazar secretarius térképének római másolatai és egy francia metszetkiadó a 16. századi Rómában. In. Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Ed. by Tamás Körmendi and Gábor Thoroczkay, Budapest, 2009.
 • Balla, György: Egyéb jelölések a lázári térképeken. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Balla, György: Other Symbols on Lazarus’s Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Bartha, Lajos: Lázár deák térképe. In. Föld és Ég, 1978.
 • Bede, István: A deák és térképe. In. Geodézia és Kartográfia, 1987.
 • Bendefy, László–V. Nagy, Imre: A Balaton vízállása a török megszállás korában. In. A Balaton évszázados partvonalváltozásai. Budapest, 1969.
 • Bendefy, László: Lázár deák személye. In. Geodézia és Kartográfia, 1971.
 • Bendefy, László–Stegena, Lajos: Lázár deák személyével és térképével kapcsolatos problémák. In. A magyarországi tudomány- és technikatörténeti konferencia Budapest, 1972. november 23–25-i előadásainak anyagából. Ed. by Mrs. Rudolf Rajnai. Budapest, 1973.
 • Bendefy, László–Stegena, Lajos: How Lazarus’s Map Was Made. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Bendefy, László: Lázár deák Tabula Hungariae… című térképének eddig ismert kiadásai. In. Geodézia és Kartográfia, 1974.
 • Bendefy, László: Adatok Lázár deák személyének ismeretéhez. In. Geodézia és Kartográfia, 1976.
 • Bendefy, László: Lazarus secretarius és térképe. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Bernleithner, Ernst: Der Autor des ältesten Ungarnkarte und seiner Mitarbeiter. In. Mitteilungen des Österreichischen geographische Gesellschaft, 1974.
 • Bertényi, Iván: Címerek a Lázár-térképeken. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Bertényi, Iván: Coats of Arms on the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Brichzin, Hans: Megjegyzések az első nyomtatott Magyarország térképről (1522). In. Cartographica Hungarica, 1991.
 • Bogdán, István: Lázár térképeinek papirológiája. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Bogdán, István: The Paper Material of the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982
 • Cholnoky, Jenő: Elnöki megnyitó a Magyar Földrajzi Társaság 1943. április 29-én tartott 71. rendes közgyűlésén. In. Földrajzi Közlemények, 1943.
 • Cholnoky, Jenő: Magyarország első jó térképe. In. Magyar Katonai Szemle, 1943.
 • Dávid Géza, Fodor, Pál: A Habsburg-magyar és az oszmán határvédelmi rendszerek Magyarországon. In Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Ed. by Gábor Hausner. Budapest, 2005.
 • Delano-Smith, Catherine: Cartographic Explanations Before the Key. In The Map Collector. 1984. No. 26.
 • Delano-Smith, Catherine: Signs on Printed Topographical Maps ca. 1470–ca. 1640. In. The History of Cartography. Vol. Three. Cartography in the European Renaissance. Part 1. Ed. by David Woodward. Chicago & London, 2007. 528–590.
 • Dénes, József: Horvátország és Szlavónia várai a 16–17. században. In Végvárak és régiók a XVI–XVII. században. Studia Agriensia 14. Ed. By Tivadar Petercsák and Jolán Szabó. Eger, 1993.
 • Ernst, Ilse: Peter Apian und die Schwarze Kunst in Ingolstadt. In Peter Apian Astronomie, Kosmographie und Mathematik am Beginn der Neuzeit mit Ausstellungskatalog. Hrsg. Karl Röttel. Buxheim – Eischstätt, 1995.
 • Érdi-Krausz, György: Lázár térképének matematikai szerkezete. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Érdi-Krausz, György: The Mathematical Structure of Latzaerus’s Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Fallenbüchl, Zoltán: Válogatott lázári bibliográfia. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Fallenbüchl, Zoltán: A Selected Bibliography on Lazarus. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Finnsterwalder, Rüdiger: Die Genaugkeit der Kartierung Bayerns zu Zeit von Peter Apian (1595–1552). In. Peter Apian Astronomie, Kosmographie und Mathematik am Beginn der Neuzeit mit Ausstellungskatalog. Hrsg. Karl Röttel. Buxheim – Eischstätt, 1995.
 • Fleck, Alajos: Miről beszélnek régi idők földrajzi koordinátái. In. Geodézia és Kartográfia, 1979.
 • Fleck, Alajos: A szögmérés kezdetei a földmérésben. In. Geodézia és Kartográfia, 2003.
 • Fodor, Ferenc: A magyar térképírás. I. kötet. Budapest, 1952.
 • Gáspár, László: Határőrizeti szempontok érvényesülése a magyar végvárrendszer kialakulásában. In. Végvár és környezet. Studia Agriensia. 15. Ed. by Tivadar Petercsák. Eger. 1995.
 • Geisberg, Max: The German Single-leaf Woodcut; 1500-1550. Revised and ed. by Walter L. Strauss. New York, 1974.
 • Hajdú, Mihály–Molnár, József: Az első magyar térkép helynevei. In. Névtani Dolgozatok. Budapest, 1978.
 • Halmai, Róbert: Hegy- és vízrajz Lázár térképein. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed.by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Halmai, Róbert: Orography and Hydrography on Lazarus’s Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Halmai, Róbert–Hrenkó, Pál–Mélykúti, Mihály: The Geographical Names on the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Hrenkó, Pál: A Lázár-térkép szerkezete. In. Geodézia és Kartográfia, 1974.
 • Hrenkó, Pál: Településrajz és helynevek a Lázár térképen. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Hrenkó, Pál–Halmai, Róbert–Mélykúti, Mihály: A Lázár-térképek névanyaga. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Hrenkó, Pál: Magyarország négyszázötven éves térképe. In. Geodézia és Kartográfia, 1978.
 • Hrenkó, Pál: Rozson Mihály alias Rosetus Lázár. In. Geodézia és Kartográfia, 1981.
 • Hrenkó, Pál: Az ismeretlen „Lázár deák”. In. Történelmi Szemle, 1981.
 • Hrenkó, Pál: Symbols of Settlemens and Place Names on the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Hrenkó, Pál: A Lázár-térkép és kora. In. A magyar földmérés és térképészet kezdetei. 1–2. fejezet. Első kötet. Ed. by Pál Hrenkó. Budapest, 1990.
 • Horst, Thomas recenziója (Wojciech Iwanczak: Die Kartenmacher. Nürnberg als Zentrum der Kartographie im Zeitalter der Renaissance, Darmstadt 2009.) In. Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Darmstadt 2009, Primus, 223 Seiten.
 • Irmédi-Molnár, László: Lázár deák és térképe. In. Geodézia és Kartográfia, 1958.
 • Irmédi-Molnár, László: The Earliest Known Map of Hungary, 1528. In. Imago Mundi. A Review of Early Cartography, 1964.
 • Irmédi-Molnár, László: Lázár deák térképének problémája. In. Földrajzi Közlemények, 1971.
 • Irmédi-Molnár, László: A Lázár-térképek szövegei. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Irmédi-Molnár, László: The Text of the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Karrow, Robert W., jr.: Centers of Map Publishing in Europe, 1472–1600. In. The History of Cartography. Vol. Three. Cartography in the European Renaissance. Vol. 1. Ed. By David Woodward. Chicago & London, 2007.
 • Karrow, Robert W., jr.: Mapmakers of the Sixteenth Century and Their Maps. Bio-Bibliographies of the Cartographers of Abraham Ortelius, 1570. Chicago. 1993. [Eg. On Pirro Ligorior and about János Zsámboky]
 • Kenyeres, István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a török ellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban, Budapest, 2008.
 • Klinghammer, István-Pápay, Gyula-Török, Zsolt: Kartográfiatörténet, Budapest, Eötvös cop., 1995.
 • Klinghammer, István: A kartográfia kialakulása napjainkig. (Akadémiai doktori disszertáció) Budapest, 1991. (Manuscript)
 • Klinghammer, István: A térképi ábrázolás típusai – A térképészeti közlésformák. In. Térképészet és geoinformatika. I. Ed. by István Klinghammer. Budapest, 2010. pp. 151–191
 • Kubinyi, András: Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás- és Jagelló-kor hadtörténete. Budapest, 2007.
 • Kubinyi, András: Logisztikai kérdések a Mohács előtti magyar hadszervezetben. In. Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Ed. by Gábor Hausner. Budapest, 2005.
 • Kuchař, Karel: Lazarova mapa nejstarší mapový obra Slovenska. In. Sborník československé společnosti zeměpisné, 1957. 2. sz.
 • Lazius, W.: Regni Hungariae descriptio vera. Vienna. 1552 [1556].
 • Lazius, W.: Des Khünigreichs Hungern sampt seinen eingeleibten landen grüntliche und warhafftige ... beschreybung. Vienna. 1552 [1556]).
 • Lafreri, Antonio: Indice Delle Tavole Moderne Di Geografia Della Maggior Parte Del Mondo ..., 1572 [Catalogue of Antonio Lafreri, by way of which even the name survived in the summary entitled Tavole Moderne Di Geografia De La Maggior Parte Del Mondo Di Diversi Autori.]
 • Lotz, Gyula: A Lázár-térképről. In. Geodézia és Kartográfia, 1988.
 • Meurer, Peter H.: Cartography in the German Lands, 1450-1650. In. The History of Cartography. Vol. Three. Cartography in the European Renaissance. Part 2. Ed. by David Woodward. Chicago & London, 2007. pp. 1198–1199
 • Molnár, Gábor–Plihál, Katalin–Székely, Balázs–Tímár, Gábor: Lázár térképe és a ptolemaioszi vetület. In. Geodézia és Kartográfia, 2008.
 • Molnár, Gábor–Plihál, Katalin–Székely, Balázs–Tímár, Gábor: The Map of Lazarus (1528) and Ptolemy’s projections. In. Proceedings of the First ICA Symposium for Central and Eastern Europe 2009. Vienna University of Technology. Ed. by Georg Gartner and Felix Ortag, Vienna, 2009, pp. 683–693
 • Molnár, Gábor– Székely, Balázs–Tímár, Gábor: Lázár térképének georeferálásáról. In. Geodézia és Kartográfia, 2008.
 • Molnár, Gábor– Székely, Balázs–Tímár, Gábor: Lázár deák és a folyódinamika – térképezési hibák vagy valós mederváltozás. In. Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Ed. by Miklós Kázmér. Budapest, 2009.
 • Molnár, József: A régi magyarországi térképek nyelvtörténeti jelentősége. Magyar Nyelv, 1978. LXXIV. köt.
 • Molnár, József: Some Linguistic Remarks on Lazarus’s Cartonyme. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Münster, Sebastian: Erklerung des newen Instruments der Sunnen. Oppenheim, 1528. (The polar coordinate method)
 • Oberhummer, Eugen, Wieser, Karl von: Wolfgang Lazius’ Karten der österreichischen Lande und des Königreichs Ungarn aus der Jahren 1545–1563. Innnsbruck, 1906.
 • Okolicsányi-Harmos, Eleonóra: Magyarország térképe 1528-ból. In. Térképészeti Közlöny, I. kötet. 3. füzet, 1931.
 • Pálffy, Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. századig. (Vázlat egy nagyobb összefoglaláshoz). In. Történelmi Szemle, 1996.
 • Pálffy, Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Budapest, 2011. 95 p., XXXII tábla, 1 DVD.
 • Pálffy, Géza: Die Anfänge der Militärkartographie in der Habsburgmonarchie. Budapest, 2011. 108 p. XXXII tábla, 1 DVD.
 • Perjés, Géza: Seregszemle. Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1999.
 • Penck, Albrecht: Wolfgang Lazius’ Karten von Österreich und Ungarn. In. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1907.
 • Plihál, Katalin: A Magyarországot ábrázoló első ismert részletes térkép készítője a források tükrében. In. Geodézia és Kartográfia, 1990.
 • Plihál, Katalin: Lázár kéziratának sorsa a megtalálástól a megjelenésig. In. Geodézia és Kartográfia, 1990.
 • Plihál, Katalin: Családi név vagy keresztnév? In. Geodézia és Kartográfia, 1990.
 • Plihál, Katalin: Magyarországról készült és 1528-ban megjelent térkép és készítője a források tükrében. In. Cartographica Hungarica, 1992.
 • Plihál, Katalin: A Tabula Hungariae és változatai. Budapest, 2003.
 • Plihál, Katalin: Tabula Hungariae. Lázár térképe és változatai. Budapest, 2007. CD-ROM
 • Plihál, Katalin: A térképnyomtatás művészete. Budapest, 2008. CD-ROM
 • Rodney, Shirley: Vavassore & Pagano. The Cartographic Output of Two Venetian Map-makers. In Journal of the International Map Collectors’ Society. 2009. [Vavassoreról]
 • Rómer, Flóris: Különfélék. In. Hon, 1876.
 • Röttel, Karl: Peter Apian. Astronomie, Kosmographie und Mathematik am Beginn der Neuzeit mit Ausstellungskatalog. Hrsg. Karl Röttel. Buxheim – Eichstätt. 1995. (Exhibition catalogue about the activity of Petrus Apianus)
 • R. Várkonyi, Ágnes (Ed.): Magyarország története 1526–1686. Editor-in-Chief: Zsigmond Pál Pach. I. köt. Budapest, 1985.
 • Székely, Balázs: Rediscovering the old treasures of cartography – What an almost 500-year-old map can tell to a geoscietist. In. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2009.
 • Stegena, Lajos: A Tissot-féle indikatrixok Lázár térképein. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Stegena, Lajos: Lázár térkép munkatársai. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Stegena, Lajos: Tabula Hungariae ad quator latera – Lázár deák 450 éves Magyarország térképe. In. Magyar Tudomány, 1978.
 • Stegena, Lajos: Lazarus Secretarius. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Stegena, Lajos: Distortions on Lazarus’s Map. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Stegena, Lajos: Editions of Lazarus’s Map. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Stegena, Lajos: A Duna folyásának ábrázolása régi térképeken és a Lázár-térkép tájolása. In. Geodézia és Kartográfia, 1988.
 • Takács, József: Lázár térképein. In. A magyar térképészet kezdetei. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1976.
 • Takács, József: The Writing of Geographis Names on Lazarus’s Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. by Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Török, Gábor: Régi térképek nyelvjárástörténeti tanulságaiból. In. Magyar Nyelv, 1967.
 • Török, Zsolt: A Lázár-térkép és a modern európai térképészet. Cartographica Hungarica, 1996.
 • Török, Zsolt: Lázár 475 éves térképe. In. Élet és Tudomány, 2003.
 • Török G., Zsolt: The First Printed Map of Hungary in East-Central Europa. In. The History of Cartography. Vol. 3. Cartography int he European Renaissance. Ed. by David Woodward. Chicago & London, 2007.
 • Vere Tooley, Ronald: Maps in Italian Atlases of the Sixteenth Century being a comparative list of the Italian maps issued by Lafreri, Forlani, Duchetti, Bertelli and others found in atlases. In. Imago Mundi. A Review of early Cartography. 1939. Vol. 3. [On Antonio Lafreri and Antonio Duchetti]
 • Wolf, Rudolf: Handbuch der Astronomie, ihre Geschichte und Litteratur, II. Köt. Zürich, 1892.
 • Woodward, David: The Italian Map Trade, 1480–1650. In The History of Cartography. Vol. Three. Cartography in the European Renaissance. Part. 1. Ed. by David Woodward. Chicago & London. 2007. [About Vavassore and Giovanni (Johannes) Orlandi]
 • Zentai, László, Kósa, Pál (Ed.): Magyarország közigazgatási atlasza 1914. Budapest. 2000.
 • Zentai, László: Számítógépes térképészet. Budapest, 2000.