A térkép nyomtatása

Apianus a sztereotípia eljárásával elsőként a Tabula Hungariae térképet sokszorosította. Ez a mű volt egyben az ingolstadti nyomda első nyomtatványa is. A térkép képi megjelenítése, a térképi jelek tervezése és kidolgozásának stílusa is megerősíti azt a feltételezést, hogy az az ingolstadti nyomdában készült, s hogy kinézete a térkép metszésében közreműködő metszőtől vagy metszőktől, illetve a nyomtatást végző Petrus Apianustól függhetett.

A nyomtatott művek forgalmazása a 16. század gyakorlata szerint is elsősorban a nyomtatás helyén történt, de Ziegler leveléből azt is tudjuk, hogy 1529-ben a Tabula Hungariae Velencében is feltűnt. A korabeli gyakorlatnak megfelelően a Lázár-térképet is legfeljebb 25–40 példányban adhatták közre.

Jelen tudomásunk szerint Apianus nyomdájában később még további két olyan térkép készült, melyet nyomódúcról nyomtattak.  A Tabula Hungariae után valószínűleg még 1528-ban metszették fába és nyomtatták ki Ingolstadtban Apianus műhelyében a Pál apostol utazásait bemutató térképet, amely mára csak töredékben maradt fenn. Ennek mérete 56x79 cm, de az eredeti mű nagysága a kutatók szerint 56x98 cm lehetett, alján magyarázó szöveggel. Szintén négy nyomódúc elkészítésével sokszorosították Sebastian von Rotenhan Das Franckten Land… című művét, amelyet 1533-ban nyomtattak Ingolstadtban, mérete 59,5x57 cm.  A térkép alsó részén ugyancsak magyarázó szöveg olvasható. Ma e műnek csak Abraham Ortelius Theatrum Orbis Terrarum című atlaszában megjelent kisebbített változatát ismerjük.