Első nyomtatott térképünk

1528 májusában látott napvilágot az első Magyarországot ábrázoló nyomtatott térkép, a Tabula Hungariae, a középkori Magyar Királyság legkorábbi országtérképe. A 785X 540 mm nagyságú térkép bemutatja a korabeli Magyarország területét és szaggatott pontsorral jelzi a terjeszkedő Török Birodalom által addig elfoglalt délvidéki területeket is.

Figyelemre méltó tény, hogy Magyarország korabeli határain kívül csak a déli területeket ábrázolja, s fontos szerepet kap az ország határvédelmi rendszerének megjelenítése is. Az alapos és részletes térkép a történeti földrajz egyik fontos forrása is, hiszen az általa ábrázolt települések egy része eltűnt a törökkel vívott harcok, majd a másfél évszázados török hódoltság idején. A térkép készítésének célja a török hódítás elleni felkészülés és Magyarország határvédelmi rendszerének bemutatása lehetett.

A térkép értékének nemzetközi elismerése mellett, első nyomtatott országtérképünkkel kapcsolatban az elmúlt évtizedek kutatásai ellenére még napjainkban is több nyitott kérdés áll fenn. Ennek ellenére a térkép korabeli jelentőségével, készítésének céljával, megjelenésének útjával, a készítő személyével és későbbi, 16. századi változataival, valamint más egyéb vonatkozásaival kapcsolatban számos értékes kutatási eredmény született.

Honlapunk az elmúlt időszak kutatási eredményeire – Dr. Plihál Katalin térképtörténész összegző munkájára – támaszkodva a nagyközönségnek is bemutatja a Tabula Hungariae-t mint egyik alapvető kulturális emlékünket, történelmi, történeti névtani, nyelvi és térképtudományi forrásunkat. (A Tabula Hungariae oldala Nyelvemlék-honlapunkon.)

A Tabula Hungariae 2007-ben bekerült az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szakosított Szervezete, az UNESCO által létrehozott Világemlékezet (The Memory of the World) programba, amely a világ archívum-, könyvtári gyűjteményi és dokumentumörökségének legértékesebb részét regisztrálja és őrzi meg, valamint lehetővé teszi azok széles körben történő megismertetését és terjesztését.