Válogatott szakirodalom

A válogatott szakirodalom listája Plihál Katalin  Tabula Hungariae..., Ingolstadt, 1528, térkép és utóélete az eddigi és a jelenlegi kutatások tükrében, ([Budapest], OSZK, Kossuth, Országos Széchényi Könyvtár, 2013) könyve alapján készült.

 • Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. Budapest, 1997.
 • Bak Borbála: Roman Editions of the Lazarus Map. In. Térkép – Tudomány. Tanulmányok Klinghammer István professzor úr 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2006.
 • Bak Borbála: Lazar secretarius térképének római másolatai és egy francia metszetkiadó a 16. századi Rómában. In. Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor, Budapest, 2009.
 • Balla György: Egyéb jelölések a lázári térképeken. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Balla György: Other Symbols on Lazarus’s Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Bartha Lajos: Lázár deák térképe. In. Föld és Ég, 1978.
 • Bede István: A deák és térképe. In. Geodézia és Kartográfia, 1987.
 • Bendefy László–V. Nagy Imre: A Balaton vízállása a török megszállás korában. In. A Balaton évszázados partvonalváltozásai. Budapest, 1969.
 • Bendefy László: Lázár deák személye. In. Geodézia és Kartográfia, 1971.
 • Bendefy László–Stegena Lajos: Lázár deák személyével és térképével kapcsolatos problémák. In. A magyarországi tudomány- és technikatörténeti konferencia Budapest, 1972. november 23–25-i előadásainak anyagából. Szerk. Rajnai Rudolfné. Budapest, 1973.
 • Bendefy László–Stegena, Lajos: How Lazarus’s Map Was Made. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Bendefy László: Lázár deák Tabula Hungariae… című térképének eddig ismert kiadásai. In. Geodézia és Kartográfia, 1974.
 • Bendefy László: Adatok Lázár deák személyének ismeretéhez. In. Geodézia és Kartográfia, 1976.
 • Bendefy László: Lazarus secretarius és térképe. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Bernleithner Ernst: Der Autor des ältesten Ungarnkarte und seiner Mitarbeiter. In. Mitteilungen des Österreichischen geographische Gesellschaft, 1974.
 • Bertényi Iván: Címerek a Lázár-térképeken. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Bertényi Iván: Coats of Arms on the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Brichzin, Hans: Megjegyzések az első nyomtatott Magyarország térképről (1522). In. Cartographica Hungarica, 1991.
 • Bogdán István: Lázár térképeinek papirológiája. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Bogdán István: The Paper Material of the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982
 • Cholnoky Jenő: Elnöki megnyitó a Magyar Földrajzi Társaság 1943. április 29-én tartott 71. rendes közgyűlésén. In. Földrajzi Közlemények, 1943.
 • Cholnoky Jenő: Magyarország első jó térképe. In. Magyar Katonai Szemle, 1943.
 • Dávid Géza, Fodor Pál: A Habsburg-magyar és az oszmán határvédelmi rendszerek Magyarországon. In Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, 2005.
 • Delano-Smith, Catherine: Cartographic Explanations Before the Key. In The Map Collector. 1984. No. 26.
 • Delano-Smith, Catherine: Signs on Printed Topographical Maps ca. 1470–ca. 1640. In. The History of Cartography. Vol. Three. Cartography in the European Renaissance. Part 1. Ed. by David Woodward. Chicago & London, 2007. 528–590.
 • Dénes József: Horvátország és Szlavónia várai a 16–17. században. In Végvárak és régiók a XVI–XVII. században. Studia Agriensia 14. Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó Jolán. Eger, 1993.
 • Ernst, Ilse: Peter Apian und die Schwarze Kunst in Ingolstadt. In Peter Apian Astronomie, Kosmographie und Mathematik am Beginn der Neuzeit mit Ausstellungskatalog. Hrsg. Karl Röttel. Buxheim – Eischstätt, 1995.
 • Érdi-Krausz György: Lázár térképének matematikai szerkezete. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Érdi-Krausz György: The Mathematical Structure of Latzaerus’s Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Fallenbüchl Zoltán: Válogatott lázári bibliográfia. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Fallenbüchl Zoltán: A Selected Bibliography on Lazarus. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Finnsterwalder, Rüdiger: Die Genaugkeit der Kartierung Bayerns zu Zeit von Peter Apian (1595–1552). In. Peter Apian Astronomie, Kosmographie und Mathematik am Beginn der Neuzeit mit Ausstellungskatalog. Hrsg. Karl Röttel. Buxheim – Eischstätt, 1995.
 • Fleck Alajos: Miről beszélnek régi idők földrajzi koordinátái. In. Geodézia és Kartográfia, 1979.
 • Fleck Alajos: A szögmérés kezdetei a földmérésben. In. Geodézia és Kartográfia, 2003.
 • Fodor Ferenc: A magyar térképírás. I. kötet. Budapest, 1952.
 • Gáspár László: Határőrizeti szempontok érvényesülése a magyar végvárrendszer kialakulásában. In. Végvár és környezet. Studia Agriensia. 15. Szerk. Petercsák Tivadar. Eger. 1995.
 • Geisberg Max: The German Single-leaf Woodcut; 1500-1550. Rev. and ed. by Walter L. Strauss. New York, 1974.
 • Hajdú Mihály–Molnár József: Az első magyar térkép helynevei. In. Névtani Dolgozatok. Budapest, 1978.
 • Halmai Róbert: Hegy- és vízrajz Lázár térképein. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Halmai Róbert: Orography and Hydrography on Lazarus’s Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Halmai Róbert–Hrenkó Pál–Mélykúti Mihály: The Geographical Names on the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Hrenkó Pál: A Lázár-térkép szerkezete. In. Geodézia és Kartográfia, 1974.
 • Hrenkó Pál: Településrajz és helynevek a Lázár térképen. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Hrenkó Pál–Halmai Róbert–Mélykúti Mihály: A Lázár-térképek névanyaga. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Hrenkó Pál: Magyarország négyszázötven éves térképe. In. Geodézia és Kartográfia, 1978.
 • Hrenkó Pál: Rozson Mihály alias Rosetus Lázár. In. Geodézia és Kartográfia, 1981.
 • Hrenkó Pál: Az ismeretlen „Lázár deák”. In. Történelmi Szemle, 1981.
 • Hrenkó Pál: Symbols of Settlemens and Place Names on the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Hrenkó Pál: A Lázár-térkép és kora. In. A magyar földmérés és térképészet kezdetei. 1–2. fejezet. Első kötet. Szerk. Hrenkó Pál. Budapest, 1990.
 • Horst, Thomas recenziója (Wojciech Iwanczak: Die Kartenmacher. Nürnberg als Zentrum der Kartographie im Zeitalter der Renaissance, Darmstadt 2009.) In. Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Darmstadt 2009, Primus, 223 Seiten.
 • Irmédi-Molnár László: Lázár deák és térképe. In. Geodézia és Kartográfia, 1958.
 • Irmédi-Molnár László: The Earliest Known Map of Hungary, 1528. In. Imago Mundi. A Review of Early Cartography, 1964.
 • Irmédi-Molnár László: Lázár deák térképének problémája. In. Földrajzi Közlemények, 1971.
 • Irmédi-Molnár László: A Lázár-térképek szövegei. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Irmédi-Molnár László: The Text of the Lazarus Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Karrow, Robert W. jr.: Centers of Map Publishing in Europe, 1472–1600. In. The History of Cartography. Vol. Three. Cartography in the European Renaissance. Vol. 1. Ed. By David Woodward. Chicago & London, 2007.
 • Karrow, Robert W. jr.: Mapmakers of the Sixteenth Century and Their Maps. Bio-Bibliographies of the Cartographers of Abraham Ortelius, 1570. Chicago. 1993. [Pl. Pirro Ligorioról, Zsámboky Jánosról]
 • Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a török ellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban, Budapest, 2008.
 • Klinghammer István, Pápay Gyula, Török Zsolt: Kartográfiatörténet, Budapest, Eötvös cop., 1995.
 • Klinghammer István: A kartográfia kialakulása napjainkig. (Akadémiai doktori disszertáció) Budapest, 1991. (kézirat)
 • Klinghammer István: A térképi ábrázolás típusai – A térképészeti közlésformák. In. Térképészet és geoinformatika. I. Szerk. Klinghammer István. Budapest, 2010. 151–191. pp.
 • Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás- és Jagelló-kor hadtörténete. Budapest, 2007.
 • Kubinyi András: Logisztikai kérdések a Mohács előtti magyar hadszervezetben. In. Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, 2005.
 • Kuchař Karel: Lazarova mapa nejstarší mapový obra Slovenska. In. Sborník československé společnosti zeměpisné, 1957. 2. sz.
 • Lazius, W.: Regni Hungariae descriptio vera. Viennae. 1552 [1556].
 • Lazius, W.: Des Khünigreichs Hungern sampt seinen eingeleibten landen grüntliche und warhafftige ... beschreybung. Wien. 1552 [1556]).
 • Lafreri, Antonio: Indice Delle Tavole Moderne Di Geografia Della Maggior Parte Del Mondo ..., 1572 [Antonio Lafreri katalógusa, melynek révén neve is fennmaradt annak Tavole Moderne Di Geografia De La Maggior Parte Del Mondo Di Diversi Autori című összefoglalójában.]
 • Lotz Gyula: A Lázár-térképről. In. Geodézia és Kartográfia, 1988.
 • Meurer Peter H.: Cartography in the German Lands, 1450-1650. In. The History of Cartography. Vol. Three. Cartography in the European Renaissance. Part 2. Ed. by David Woodward. Chicago & London, 2007. 1198–1199. pp.
 • Molnár Gábor–Plihál Katalin–Székely Balázs–Tímár Gábor: Lázár térképe és a ptolemaioszi vetület. In. Geodézia és Kartográfia, 2008.
 • Molnár Gábor–Plihál Katalin–Székely Balázs–Tímár Gábor: The Map of Lazarus (1528) and Ptolemy’s projections. In. Proceedings of the First ICA Symposium for Central and Eastern Europe 2009. Vienna University of Technology. Ed. Georg Gartner, Felix Ortag, Vienna, 2009, 683–693. pp.
 • Molnár Gábor– Székely Balázs–Tímár Gábor: Lázár térképének georeferálásáról. In. Geodézia és Kartográfia, 2008.
 • Molnár Gábor– Székely Balázs–Tímár Gábor: Lázár deák és a folyódinamika – térképezési hibák vagy valós mederváltozás. In. Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Szerk. Kázmér Miklós. Budapest, 2009.
 • Molnár József: A régi magyarországi térképek nyelvtörténeti jelentősége. Magyar Nyelv, 1978. LXXIV. köt.
 • Molnár, József: Some Linguistic Remarks on Lazarus’s Cartonyme. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Münster, Sebastian: Erklerung des newen Instruments der Sunnen. Oppenheim, 1528. (A polárkoordináta módszer.)
 • Oberhummer, Eugen, Wieser, Karl von: Wolfgang Lazius’ Karten der österreichischen Lande und des Königreichs Ungarn aus der Jahren 1545–1563. Innnsbruck, 1906.
 • Okolicsányiné Harmos Eleonóra: Magyarország térképe 1528-ból. In. Térképészeti Közlöny, I. kötet. 3. füzet, 1931.
 • Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. századig. (Vázlat egy nagyobb összefoglaláshoz). In. Történelmi Szemle, 1996.
 • Pálffy Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Budapest, 2011. 95 p., XXXII tábla, 1 DVD;
 • Pálffy Géza: Die Anfänge der Militärkartographie in der Habsburgmonarchie. Budapest, 2011. 108 p. XXXII tábla, 1 DVD.
 • Perjés Géza: Seregszemle. Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1999.
 • Penck, Albrecht: Wolfgang Lazius’ Karten von Österreich und Ungarn. In. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1907.
 • Plihál Katalin: A Magyarországot ábrázoló első ismert részletes térkép készítője a források tükrében. In. Geodézia és Kartográfia, 1990.
 • Plihál Katalin: Lázár kéziratának sorsa a megtalálástól a megjelenésig. In. Geodézia és Kartográfia, 1990.
 • Plihál Katalin: Családi név vagy keresztnév? In. Geodézia és Kartográfia, 1990.
 • Plihál Katalin: Magyarországról készült és 1528-ban megjelent térkép és készítője a források tükrében. In. Cartographica Hungarica, 1992.
 • Plihál Katalin: A Tabula Hungariae és változatai. Budapest, 2003.
 • Plihál Katalin: Tabula Hungariae. Lázár térképe és változatai. Budapest, 2007. CD-ROM
 • Plihál Katalin: A térképnyomtatás művészete. Budapest, 2008. CD-ROM
 • Rodney, Shirley: Vavassore & Pagano. The Cartographic Output of Two Venetian Map-makers. In Journal of the International Map Collectors’ Society. 2009. [Vavassoreról]
 • Rómer Flóris: Különfélék. In. Hon, 1876.
 • Röttel, Karl: Peter Apian. Astronomie, Kosmographie und Mathematik am Beginn der Neuzeit mit Ausstellungskatalog. Hrsg. Karl Röttel. Buxheim – Eichstätt. 1995. (Kiállítási katalógus Petrus Apianus tevékenységéről.)
 • R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Magyarország története 1526–1686. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. I. köt. Budapest, 1985.
 • Székely Balázs: Rediscovering the old treasures of cartography – What an almost 500-year-old map can tell to a geoscietist. In. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2009.
 • Stegena Lajos: A Tissot-féle indikatrixok Lázár térképein. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Stegena Lajos: Lázár térkép munkatársai. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Stegena Lajos: Tabula Hungariae ad quator latera – Lázár deák 450 éves Magyarország térképe. In. Magyar Tudomány, 1978.
 • Stegena Lajos: Lazarus Secretarius. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Stegena Lajos: Distortions on Lazarus’s Map. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Stegena Lajos: Editions of Lazarus’s Map. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Stegena Lajos: A Duna folyásának ábrázolása régi térképeken és a Lázár-térkép tájolása. In. Geodézia és Kartográfia, 1988.
 • Takács József: Lázár térképein. In. A magyar térképészet kezdetei. Szerk. Stegena Lajos. Budapest, 1976.
 • Takács József: The Writing of Geographis Names on Lazarus’s Maps. In. Lazarus Secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. Ed. By Lajos Stegena. Budapest, 1982.
 • Török Gábor: Régi térképek nyelvjárástörténeti tanulságaiból. In. Magyar Nyelv, 1967.
 • Török Zsolt: A Lázár-térkép és a modern európai térképészet. Cartographica Hungarica, 1996.
 • Török Zsolt: Lázár 475 éves térképe. In. Élet és Tudomány, 2003.
 • Török G. Zsolt: The First Printed Map of Hungary in East-Central Europa. In. The History of Cartography. Vol. 3. Cartography int he European Renaissance. Ed. David Woodward. Chicago & London, 2007.
 • Vere Tooley, Ronald: Maps in Italian Atlases of the Sixteenth Century being a comparative list of the Italian maps issued by Lafreri, Forlani, Duchetti, Bertelli and others found in atlases. In. Imago Mundi. A Review of early Cartography. 1939. Vol. 3. [Antonio Lafreriről, Antonio Duchettiről]
 • Wolf, Rudolf: Handbuch der Astronomie, ihre Geschichte und Litteratur, II. Köt. Zürich, 1892.
 • Woodward, David: The Italian Map Trade, 1480–1650. In The History of Cartography. Vol. Three. Cartography in the European Renaissance. Part. 1. Ed. by David Woodward. Chicago & London. 2007. [Vavassoreról, Giovanni (Johannes) Orlandiról]
 • Zentai László, Kósa Pál (szerk.): Magyarország közigazgatási atlasza 1914. Budapest. 2000.
 • Zentai László: Számítógépes térképészet. Budapest, 2000.