Ziegler, Jakob

Ziegler, Jakob (1470/71? – 1549. augusztus ?) – német humanista és teológus tudós, matematikus, geográfus. Vándortudósként élt Európában. Az ingolstadti egyetemen tanult. Időzött X. Leó papa udvarában, majd protestáns hitre tért. Egy ideig tanított Bécsben, 1545–49 közt pedig a passaui püspök vendége volt. Fő geográfiai traktátusa a Schonia, Quae intus continentur... címen Strassburgban jelent meg 1532-ben. – Ziegler 1514 és 1520 között életvitelszerűen élt és tartózkodott Magyarországon. Budán, a Corvina-könyvtárban Regiomontanus akkor még meglévő műszerleírásait is tanulmányozhatta. Erre utal az a megjegyzése, hogy egy meteoroszkópnak nevezett mérőműszert – valószínűleg földrajzi helymeghatározásra használhatták – készített. 1518-ban egy ilyen műszert Egerbe is küldött, az akkortájt ott tartózkodó itáliai Celio Calcagnininek. Ziegler magyarországi tartózkodása során kapcsolatba került Szalkai László (1475–1526) akkori váci püspökkel is.

Térképismertetők: 

Mellékletek: