Macedóniai László

Macedóniai László (Ladislaus de Macedonia, ?1479 k.–Bécs, 1536 tavasza): diplomata, szónok  – Pécsi fõesperes és kanonok korában került kapcsolatba Szatmári György humanista körével. Hagymási Bálint neki válaszolt Opusculum cm művével. 1520-ban Báthory István nádor lengyel követe volt, szerémi püspök. 1522-ben a nürnbergi birodalmi gyűlésen Ferdinándhoz intézett beszéde latinul és németül is megjelent. 1526-ban lemondott püspökségérõl, kárpótlásul pécsi prépost és egri õrkanonok lett. Ferdinánd-párti; 1527-tõl váradi püspök, de Bécsben élt. 1530. szept. 30-án Augsburgban beszédet intézett V. Károly császárhoz és a birodalmi rendekhez, melyeket ugyanabban az évben kinyomtattak.

Mauer Zsuzsa szócikke nyomán:Új magyar irodalmi lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000

 

Térképismertetők: 

Mellékletek: