II. Lajos

II. (Jagelló) Lajos (Buda, 1506. július 1.– Mohács, 1526. augusztus 29.) –  Magyarország és Csehország királya (1516 –1526). A török hódoltság előtti az utolsó magyar király, aki az egész középkori Magyar Királyság felett uralkodott. Kisgyermekkorában Fehérváron (1508. június 4.), majd a következő évben Prágában (1509. március 11.) cseh királlyá koronázták. Nevelője Balbi Jeromos és Piso Jakab voltak. Apja halálakor (1516. március 13.) Bakócz Tamást, Bornemisza Jánost és Brandenburgi Györgyöt jelölte ki gyámjául. 1521. december 11-én nagykorúvá nyilvánították, majd megnősült (Habsburg Máriát már 1515-ben ünnepélyes egyházi szertartással Bécsben eljegyezte, 1520. december 11-én pedig Innsbruckban meghatalmazott útján házasságot kötött vele). A kormányzást mások gyakorolták helyette, az országot fenyegető török veszedelem reális jelentőségét nem fogta fel, s a feudális anarchia csökkentésére hiábavalóan tett kísérletet. A mohácsi csatában vitézül harcolt, s amikor a vereség nyilvánvalóvá lett, kísérete késztette menekülésre. A Csele patakon átugratva lova elesett,  a király pedig a patakba fulladt.