Hagymási Bálint

Hagymási Bálint (Valentinus Cybeleius Varasdiensis,(Varasd, 1490?– ?, 1517. január 12. után) –  humanista író. Családja a 15. században vándorolt Észak-Magyarországról a Délvidékre. 1506 és 1516 között Szatmári György pécsi püspök költségén Itáliában tanult. 1509 és 1513 között a bolognai egyetemen Giovanbattista Pio hallgatója volt. 1512-től pécsi és székesfehérvári kanonok volt. 1517. janurá 12-én Székesfehérvárról keltezte Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae (Hagenau, 1578, Művecske a bor meg víz dicséretéről és kárhoztatásáról) c. művének ajánlását Szatmári Györgyhöz. További életútját nem ismerjük. AD PANNONIAM c. költeménye a Pio tiszteletére szerkesztett verseskötet (Bologna, 1504) negyedik darabja. Az Opusculumot (1516) Keserű Mihály pécsi püspöki vikárius házában a borivásról lezajlott vita után írta. A vágáns költészet vetélkedő műfaját ötvözi benne az iszokratészi declamatio humanistáktól fölújított változatával. Erasmus A balgaság dicsérete c. műve is hatott rá. Példáiban kárhoztatja az egyháziak magatartását mint a Dózsa-háború egyik okát.

Bárczi Ildikó szócikke nyomán, Új magyar irodalmi lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000

 

Térképismertetők: 

Mellékletek: