Cuspinianus: Oratio

„Oratio  protreptica Joannis Cuspiniani …" Cuspinianus 1526-ban közreadott egy röplapot, ami a  fenyegető török veszélyre intette Európa népeit. In Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára, Röpl. 60. ( Eredeti kiadvány: Bécs: Johann Singriener, 1526.)